Produkti Pakalpojumi Serviss Klienti Par mums Kontakti  LV  RU  EN
Firmas licences
Kvalifikācija
Pārstāvniecības sertifikāti
Sadarbības partneri

Pirmās kategorijas apsardzes darbības licence
Apsardzes tehnisko sistēmu projektēšana, uzstādīšana, apkope un remonts
Būvkomersanta reģistrācijas apliecība
Komersants reģistrēts Būvkomersantu reģistrā
Industriālās drošības sertifikāts
Par tiesībām veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem līdz pakāpei SLEPENI
Latvijas Elektriķu brālības sertifikāts
Par tiesībām veikt dzīvojamo, sabiedrisko un ražošanas ēku signalizācijas ietaišu ekspluatāciju

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts (A.Lukaševičam)
Par elektroietaišu izbūves un tehnisko parametru mērīšanas darbu vadīšanu un uzraudzību

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts (S.Meitalovam)
Par elektroietaišu projektēšanu un izbūvi, šo darbu vadīšanu un uzraudzību

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts (A. Gabrānam)
Par elektroietaišu izbūvi, (elektropiedziņa un automātika 1kW, UGD un apsardzes signalizācija)

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts (G. Keirišam)
Par elektroietaišu projektēšanu, (elektropiedziņa un automātika 1kW, UGD un apsardzes signalizācija)

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas sertifikāts (M. Volgemutam)
Par elektroietaišu izbūvi, (elektropiedziņa un automātika 1kW, UGD un apsardzes signalizācija)

Reģistrācijas apliecinājums
Par elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāja (importētāja) statusu

Produkti Pakalpojumi Klienti Par mums Kontakti Serviss